Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Расписание на день по преподавателям

ПреподавательПара  
 
АкчулпановаР.У.1ИСП-23п 23
Эл.в.мат.
2ИСВ-22 23
Эл.в.мат.
3ИСВ-11 23
Математика
4ИСП-24п 23
Теор.вер.
5 
6 
 
Андрющенко Н.Ю.1СМ-42 53
МДК0204Р2Рем, под.-транс.
2ПСК-41 53
МДК0501Сварка арм.сеток
3СМ-21 53
Материал.
4 
5 
6 
 
Анисимов И.И.1СЖ-33 тир
БЖД
2ПД-11п тир
ОБЖ
3ИСП-12 тир
ОБЖ
4 
5 
6 
 
Арасланова О.А.1ИС-42 51
Экон.отрас.
2ИС-41 51
Менеджмент в проф.деят.
3ПД-21п 51
Осн.фин.грам.
4ИС-44п 51
Экон.отрас.
5 
6 
 
Аришина В.Ф.1ИС-33п 208
МД0101Разр.прог.мод.
2ИС-32 208
МД0101Разр.прог.мод.
3ИСП-24п 208
Осн.алгоритм.
4 
5 
6 
 
Ахтямова Ф.М.1СЖ-31 25
Ин.язык в проф.деят.
2СЖ-32 25
Ин.язык в проф.деят.
3СЖ-33 25
Ин.язык в проф.деят.
4 
5 
6 
 
Базанова О.А.1ИСП-11 28
Биология
2СЖ-14п 28
Биология
3СЖ-13 28
Биология
4ИСП-13п 28
Биология
5 
6 
 
Басырова Г.М.1СЖ-32 74
Общ.свед.об инж.сист.
2С-42к 74
МДК0402Рек.зд.
3С-32к 74
Общ.свед.об инж.сист.
4 
5 
6 
 
Баязитова Я.Р.1ПД-11п 1
Математика
2СЖ-22 1
Электрот.
3ПД-12п 1
Физика
4ПД-12п 31
Физика
5 
6 
 
Белобородова Л.А.1ЗУ-11 205
Инф.
2ИСВ-11 205
Инф.
3ПД-11п 205
Инф.
4ИСВ-12 205
Инф.
5 
6 
 
Болотников Е.И.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Бородина Т.Г.1ИСП-14п 81
Математика
2СМ-11 81
Математика
3СМ-12 81
Математика
4 
5 
6 
 
Булатов Р.Ф.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Вакант БЖД1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Вакант ГК1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
ВАКАНТ информ.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Вакант ПД1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Вакант строит.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
ВАКАНТ ФИЗВ.11 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Валеев А.Р.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Валикова И.В.1ГК-41 106
Ин.язык
2ГК-41 106
Ин.язык
3ИСВ-22 106
Ин.язык в проф.деят.
4 
5 
6 
 
Васильева О.А.1ИСВ-11 69
Литература
2ИСВ-13п 69
Литература
3ЗУ-11 69
Литература
4СМ-22 69
Рус.яз.и к.речи
5 
6 
 
Галичева О.Б.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Гомжина О.И.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Горячева Л.В.1ГК-21 38
Инж.графика
2ГК-21 38
Инж.графика
3ГК-22п 38
Инж.графика
4ГК-22п 38
Инж.графика
5 
6 
 
Григорьева В.К.1 
2ИСП-11 37
Физика
3ЗУ-12п 37
Физика
4ИСП-12 37
Физика
5 
6 
 
Давыдова В.И.1ПСК-31 58
МДК0202эксплуат.обор.ПР
2ПСК-31 58
МДК0202эксплуат.обор.ПР
3ПСК-31 58
МДК0202эксплуат.обор.
4 
5 
6 
 
Демьянова О.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Дубанова Н.Б.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Евтеева Л.А.1СЖ-22 108
Инф.
2СЖ-31 108
ИТ Пр
3ПД-31п 108
Инф.иИТ в проф д.
4ПД-31п 108
Инф.иИТ в проф д.
5 
6 
 
Емельянова А.Х.1ГК-21 32
Инж.графика
2ГК-21 32
Инж.графика
3ГК-22п 32
Инж.графика
4ГК-22п 32
Инж.графика
5 
6 
 
Емельянова М.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Загретдинов К.Х.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Заикина О.С.1С-51к
Физвоспитание
2ИСП-22
Физкультура
3ИСВ-21
Физкультура
4ПСК-31
Физкультура
5 
6 
 
Зиганшина З.Т.1ГК-32п 64
МДК0201Сост.карт.матер.
2ГК-32п 64
МДК0201Сост.карт.матер.
3ГК-31 64
МДК0201Сост.карт.матер.
4ГК-31 64
МДК0201Сост.карт.матер.
5СЖ-24п 64
Осн. геод.
6 
 
Игизбаева А.Г.1СЖ-23 29
Баш.яз
2ИСП-23п 29
Баш.яз
3СЖ-21 29
Баш.яз
4 
5 
6 
 
Кеттинен Л.А.1СЖ-41 70
МДК0301Управ.деят.с.п.
2СЖ-33 70
МДК0201Орг.тех.проц.
3СЖ-43 70
МДК0301Управ.деят.с.п.
4СЖ-31 70
МДК0201Орг.тех.проц.
5 
6 
 
Кинзибулатов Р.М1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Ковалёва Е.В.1ПСК-41 9
МДК0401энергоаудит
2С-32к 9
МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ
3СЖ-32 9
МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр
4СЖ-32 9
МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП
5 
6 
 
Комиссарова О.А.1ИС-41 214
МДК0202Инстр.сред.прогр.об
2ИС-42 214
МДК0202Инстр.сред.прогр.обПР
3ИС-44п 214
МДК0202Инстр.сред.прогр.обПР
4ИСВ-22 214
ИТ
5 
6 
 
Комлева А.Р.1СЖ-31 65
Ин.язык в проф.деят.
2СЖ-32 65
Ин.язык в проф.деят.
3СЖ-33 65
Ин.язык в проф.деят.
4СЖ-12 208
Инф.
5 
6 
 
Костин А.П.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Кудрявцева А.П.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Куликова С.В.1С-32к 201
ИТ
2СЖ-31 201
ИТ Пр
3ПД-31п 201
Инф.иИТ в проф д.
4ПД-31п 201
Инф.иИТ в проф д.
5 
6 
 
Куратор1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Куратор 11 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Латыпова Р.А1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Малых М.А.1ЗУ-12п 121
Ин.язык
2ГК-31 121
Ин.язык в проф.деят.
3ПД-22п 121
Ин.язык
4 
5 
6 
 
Маркова Ю.О.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Мастер ПО1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Матюгина Л.А.1С-42к 55
МДК0301Управ.деят.с.п.
2С-51к 55
Логистика
3С-41к 55
МДК0301Управ.деят.с.п.
4С-41к 55
МДК0301Управ.деят.с.п.
5 
6 
 
Мингазова Л.Ф.1СЖ-11 26
Литература
2ЗУ-12п 26
Литература
3ИСВ-12 26
Рус.яз.
4СЖ-15п 26
Литература
5 
6 
 
Минибаева Л.У.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Михайлова И.Н..1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Михайлова Л.И.1СЖ-13 27
Математика
2СЖ-23 27
Математика
3СЖ-22 27
Математика
4СЖ-24п 27
Математика
5 
6 
 
Михайлова Т.В.1 
2ИС-33п 213
КС
3ИСП-23п 213
МДК0401Внедр.и поддерж.кс
4ИСП-23п 213
МДК0401Внедр.и поддерж.кс
5 
6 
 
Морозов А.Н.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Муллашева А.М.1ИСП-21 204
ИТ
2ИС-34п 204
КС
3СМ-22 204
Инф.
4 
5 
6 
 
Нигматуллина Р.Р.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Пашкина А.И.1СЖ-42 79
УП0101Разр.пр.АКЧ
2СЖ-42 79
УП0101Разр.пр.АКЧ
3СЖ-31 79
МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ
4СЖ-21 79
МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ
5 
6 
 
Петров В.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
ПРАКТИКА1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Психолог1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Ракина Н.А.1СЖ-14п 35
Физика
2СЖ-11 35
Физика
3ИСП-11 35
Математика
4 
5 
6 
 
Ракитина Л.А.1ИСВ-22 206
МДК0507Тех.разр.прогр.обесп.
2ИС-42 206
МДК0202Инстр.сред.прогр.обПР
3ИС-44п 206
МДК0202Инстр.сред.прогр.обПР
4ИСВ-21 206
МДК0507Тех.разр.прогр.обесп.
5 
6 
 
Раченкова О.А.1ИСП-22 21
Рус.яз.и к.речи
2ИСП-21 21
Рус.яз.и к.речи
3 
4 
5 
6 
 
Ренжина Я.А.1ИСВ-13п 67
История
2ИСП-14п 67
История
3ИСП-22 67
История
4 
5 
6 
 
Сабурова И.И.1СМ-11 22
География
2ЗУ-11 22
География
3СЖ-15п 22
География
4СМ-12 22
География
5 
6 
 
Симакова Е.В.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
СмагинаК.А.1СЖ-42 72
УП0101Разр.пр.АКЧ
2СЖ-42 72
УП0101Разр.пр.АКЧ
3СЖ-32 72
МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ Пр
4СЖ-32 72
МДК0101Р1Уч.в пр.АКЧ КП
5 
6 
 
Старцева Г.Р.1ИС-34п
Физвоспитание
2СМ-41
Физвоспитание
3СЖ-41
Физвоспитание
4 
5 
6 
 
Тагирова Г.Р.1СЖ-23 30
Баш.яз
2ИСП-23п 30
Баш.яз
3СЖ-21 30
Баш.яз
4 
5 
6 
 
Тимченко Н.Ш.1 
2 
3 
4ПД-22п 45
Констит.право России
5ПД-22п 45
Теор. гос.и права
6 
 
Торгашов А.В.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Труханов Е.А.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Туйгильдина А.Г.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Тукаева О.А.1 
2СЖ-41 60
МДК0202Уч.и конт.т.п.
3С-51к 60
Осн.фин.грам.
4СЖ-43 60
МДК0202Уч.и конт.т.п.
5 
6 
 
Фазылова Г.С.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Фатхуллина А.Р.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Хабибуллин В.Д.1СМ-41 20
МДК0204Р1Рем, под.-транс.ПР
2СМ-21 20
Тех.мех.
3СМ-32 20
МДК0202Устр.под.-трансп.ПР
4СМ-32 20
МДК0202Устр.под.-трансп.
5 
6 
 
Хабибуллина Г.Ю.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Хасанова А.Х.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Чиликина Е.И.1ИС-31 210
МДК11.01Техн.р.и защ.б.дПР
2ИС-31 210
МДК11.01Техн.р.и защ.б.дПР
3ИСП-13п 210
Инф.
4 
5 
6 
 
Шалаева И.И.1ИС-31 101
МДК11.01Техн.р.и защ.б.дПР
2ИС-31 101
МДК11.01Техн.р.и защ.б.дПР
3ИС-32 101
МДК1103ИТ реш.для бизнеса
4 
5 
6 
 
Шамгулова Л.Р.1ГК-41 107
Ин.язык
2ГК-41 107
Ин.язык
3ИСВ-22 107
Ин.язык в проф.деят.
4 
5 
6 
 
Шафикова А.П.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Якушкина Н.В.1СМ-21 17
История
2СЖ-13
История
3СЖ-12 17
История
4ПД-21п 17
История
5 
6 
 
Ямщикова С.Н.1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Яппаров И.И.1СМ-41 маст.26
МДК0204Р1Рем, под.-транс.ПР
2СМ-42 маст.26
МДК0204Р1Рем, под.-транс.
3СМ-32 маст.26
МДК0202Устр.под.-трансп.ПР
4 
5 
6 

 

Обновлено: 22.09.2023 в 15:52.